www.monitor

Българските четвъртокласници влизат в международно изследване, което проверява знанията по математика и природни науки. Проучването TIMSS се провежда през четири години и България се включва със своите четвъртокласници през пролетта на 2015 година. Ще участват  по една или две паралелки  в  150 училища от страната, избрани на случаен принцип. Резултатите ще бъдат публикувани в края на 2016 година. Целта на изследването е да се открият проблемите в изучаването на математиката и природните науки и ефективна ли е образователната ни система.

Продължава програмата PISA, която през 2015 година ще бъде изцяло в електронен вариант. Тестовете, които ще решават 15-годишните,  ще се администрират  чрез специална платформа, разпространявана с USB устройство.

В PISA 2015  ще участват 76 държави, като България се включва от 6 април до 15 май с 5400 ученици от 200 училища.