Кандидат-студентите трябва да се регистрират за предварителните тестове по математика и химия до 22 април

И Университетът по хранителни технологии въвежда онлайн приемен изпит. Отложените от 11 април първи предварителни тестове ще се проведат на 26-и април, благодарение  разработения модул в платформата за дистанционно обучение на  университета.

Началото на изпита по математика е в 9 ч.,  а по химия и опазване на околната среда в 13 ч., продължителността и на двата е 60 минути. Резултатите и оценките ще бъдат ясни още същия ден и ще  са видими за самите кандидат-студенти в платформата, в която са попълвали теста.

За всички, които искат да се запознаят с техническите условия и начина на провеждане, на сайта на УХТ ще бъдат качени подробни указания. С оглед улеснение на кандидатите да се справят с технически проблеми при провеждането на онлайн изпита, университетът организира пробен тест на 25 април. Той ще се проведе с аналогични по обем и съдържание тестови варианти и ще им даде възможност да се ориентират в обстановката и протичането на изпита,  коментира зам.-ректорът доц. Христо Спасов.

Кандидат-студентите трябва да подадат документи онлайн до 22 април и да заплатят такса. На сайта на вуза могат да намерят пълната информация, свързана с реда и условията за прием, както и кандидатстудентския справочник.