На НВО по математика седмокласниците ще решават с две задачи по-малко – 23, вместо досегашните 25

Произведения от учебната програма за 6 клас ще бъдат включени в изпитния вариант на националното външно оценяване за прием в гимназиите. Тестът ще съдържа повече произведения, изучавани в 6 и 7 клас, а не както досега само върху автори от последната година на основното образование.

Това става ясно от модела на НВО по български език и литература за 7-класниците, публикуван от МОН. В него са посочени 20 произведения от български автори. За сравнение миналата година бяха 12.

Ето произведенията и авторите: „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов), „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов) , „Косачи“ (Елин Пелин), „Художник“ (В. Ханчев) , „Под игото“ (Ив. Вазов) – глава „Представлението“ , глава „Радини вълнения“ , „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски), „Серафим“ (Й. Йовков), „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов), „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев),  „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог, „Една българка“ (Ив. Вазов) , „Опълченците на Шипка“, „Българският език“ (Ив. Вазов), „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов) – откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението”,   „Бай Ганьо”(Ал. Константинов) – „Бай Ганьо пътува“, „Неразделни“ (П. Славейков), „Заточеници“ (П. Яворов), „По жътва“ (Елин Пелин), „По жицата“ (Й. Йовков).

Въпросите по български език остават върху материала от 5 до 7 клас, както беше и тази година. Учениците трябва да могат да извличат и обработват информация от научен, медиен или художествен текст, да познават звуковите промени в думата, причастията и деепричастието, местоименията, време и наклонение на глагола. Тестът ще проверява знанията им за неизменяеми части на речта, сложни изречения, пряко, непряко и полупряко предаване на реч. Промяна във формата няма. Задачите остават 26, а последната е преразказ върху непознат текст.

Задачите на НВО по математика обаче ще са 23, а не 25, както досега. Въпросите с кратък свободен отговор ще бъдат 2, вместо 5. С една повече ще са задачите с посочени варианти на верен отговор – 18, вместо 17. Задачите с подробен свободен отговор остават 3.

И за двата изпита учениците ще имат по 150 минути за работа, за децата със специални образователни потребности – до 80 минути над определеното време.

Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.