31 януари и крайният срок за подаване на електронните формуляри в МОН. Предложенията трябва да са подкрепи с данни и анализи за иновацията

15253368_1268723199856595_160006023532732579_n

И родителите трябва да одобряват проектите, които училищата внасят, за да получат статут на иновативни. 31 януари е последният срок за подаване на електронните формуляри в МОН. Проектите следва да са приети и от педагогическия съвет на кандидатстващото училище. Има учебни заведения в Пловдив, които работят по подготовка на документите с надеждата да успеят да се вместят в крайната дата.

Към предложенията се изисква прилагането на данни и анализи, целта на нововъведението и подробното му описание. Важно е да се уточни дали иновацията съответства на националните и европейски образователни приоритети и какви са възможностите за разширяване на обхвата. Директорът трябва да посочи какъв е броят на учениците, включени в проекта, както и квалификацията на учителите.  Иновативният образователен процес може да е с продължителност 4 години и да обхваща всички или част от учениците, като за всяка година се описват конкретните данни на напредък. Именно затова се описват целите и идеите, свързани с личностното, интелектуално и емоционално развитие на децата.

Описва се и състоянието на материалната база. Училищните проекти, които се отнасят до разработване по нов начин на учебния план и програми, могат да бъдат само за учениците, които през учебната 2017/2018 година са в първи, втори, пети, шести и осми клас. Продължителността на учебния час може да се не по-малко от 35 минути за първолаците и второкласниците, 40 – за децата в трети и четвърти клас и 45 минути – за тийнейджърите от 5. до 12. клас. Часът може да е максимум 60 минути.

Регионалните управления по образование ще получат достъп да разглеждане на проектите, за които трябва да дадат становище, след крайния срок 31 януари.