Децата от предучилищна  група от днес до края на февруари ще могат да посещават по желание градина, като отсъствията ще се зачитат като отсъствия по уважителни причини. Това съобщи зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Община Пловдив е получила официален отговор от министъра на образованието Красимир Вълчев, че докато е в сила извънредна обстановка, родителите имат право да оставят децата си вкъщи, но след писмено уведомление до директора на съответното детско заведение. Заявлението трябва да бъде представено лично или да се изпрати на официалния имейл на детската градина.

Припомняме, че в периода 4-31 януари отсъствията на децата, записани в предучилищна група в детска градина или училище, бяха допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.