Началникът на РУО Иванка Киркова изпрати писма до общините от областта, за да търси съдействие за обхвата на завършилите основно образование. Прием над утвърдения – само след разрешение на министъра

И кметовете тръгнаха по петите на неподалите документи за гимназия. Началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова е разпратила писма до общините от Пловдивска област с поименни списъци на учениците, които не са внесли заявления нито на хартия, нито чрез електронната система, за да продължат образованието си. Става дума за над 350 седмокласници от завършващи основно образование 5500. В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхват и задържане на подлежащите на задължително обучение, Киркова моли градоначалниците да съдействат на училищата на територията на съответната община да установят местонахождението на проблемните ученици и да мотивират родителите да подадат заявления за участие в трето класиране. В Пловдив проблемните ученици са основно от етническите квартали, а останалите са главно от общините Първомай, Раковски, Съединение, Садово, Сопот, Стамболийски, Хисар.

Днес приключи записването на класираните на втори тур кандидат-гимназисти. Приетите, които не се запишат, губят позицията си. Пренареждането на желанията става за трето класиране.

От РУО уточняват също, че завишаването на броя ученици в паралелка над утвърдения план-прием става само след разрешение на министъра на образованието. Директорът внася в деловодството на РУО мотивирано искане за съгласуване с началника, като за всеки конкретен случай се прилага копие на заявлението на ученика и се посочва конкретната паралелка, за която се иска разрешение.