В СУ „Софроний Врачански” направиха проба на контролна с предварително подготвени от учителя формуляри

Класните и контролни работи за определяне на срочна и годишна оценка също могат да се провеждат по време на дистанционното обучение. Това е записано в заповед на образователния министър Красимир Вълчев относно оценяването в онлайн режим на обучение. Проверката на знанията от разстояние обаче следва да се провеждат само при наличието на технически условия, които да гарантират обективното протичане. Това означава учителите да имат възможност за постоянно наблюдение или контрол на учениците чрез онлайн платформите, за да са сигурни, че няма да препишат от интернет, мобилните си устройства, учебници или пък да се окаже, че родителите им подсказват.

Всяко училище има разписан график за провеждане на класните и контролните, който е качен на сайта му. Писмените изпитвания обикновено са през май и юни. Тъй като не е сигурно дали извънредното положение няма да бъде удължено и дали учениците ще се върнат в клас на 14 май, доста училища ще проведат тестовете в дигитална среда.

„Направихме вече пробна контролна работа в реално време, оценките от която няма да важат. Искахме просто да обучим учениците как да се справят, за да са подготвени, когато дойде време за реалната, и да не са стресирани. Учителят изпраща предварително подготвен Гугъл или Майкрософт формуляр, като добре е преценил броя на въпросите и задачите, както и времето, за което децата могат да се справят с тях. Така че, на 20-тата минута, например, контролната свършва и те повече не могат да влизат във формуляра, за да нанасят поправки или да правят допълнения. Информацията се обобщава в таблица. По време на теста може да се направи моментна снимка, което също е вид гаранция за обективното протичане на изпита”, обяснява директорът на СУ „Софроний Врачански” Пенко Рисков. Той е на мнение, че е излишно поставянето на камери, с които да се следи работното място на всеки ученик, тъй като това ще усложни допълнително процеса на организация. По думите му ученикът едва ли ще има време да се рови из помощни материали, защото рискува да изостане и да не отговори на всички въпроси. Според него присъствената форма също не дава сто процента гаранция за обективност, защото учениците си подсказват, преписват, опитват да търсят информация в телефоните си.

Училищните директори считат, че трябва да има оценяване, след като се преподават нови знания. Нужно за учителя е да има обратна връзка, за да знае какъв процент от учениците са усвоили материала. Те не крият, че има опасност от недоволство от страна на родители и ученици, които биха могли да оправдаят евентуални ниски резултати с проблеми в техниката.