То трябва да се приеме от Педагогическия и да е съгласувано с Обществения съвет, като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите

И директорът ще може да вземе решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Това се отнася само в случаите на постоянно нарастващ или голям брой ученици и учители, заразоносители на КОВИД, с грипоподобни симптоми, сходни с тези на коронавируса или карантинирани. Изискването е училището да попода в червена или оранжева зона за усложнена епидемична обстановка и следва да се отнася до 50% от паралелките в прогимназиален етап и двата гимназиални, взети заедно, или пък до отделна паралелка в начален етап. Допуска се и редуване при преминаване към обучение от разстояние за период до края на календарната година в прогимназията и гимназията. Решението трябва да се приеме от Педагогическия съвет и да е съгласувано с Обществения, като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите. До решението може да се стигне и по препоръка на съответната Регионална здравна инспекция или на областния координационен щаб.

Това се казва в заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев, издадена днес, в условията на извънредна епидемична обстановка и при постоянно нарастващия брой новозаразени в системата.

Препоръката е при решение за предложение да се спазва принципът, че към обучение от разстояние в електронна среда преминават първо учениците в средната степен на образование, а при продължаващо влошаване на епидемичната ситуация – и учениците от прогимназиален етап, като се отчитат локалните условия и спецификите на обучение. Децата в начален етап преминават към онлайн обучение само в изключителни случаи, се казва още в заповедта.

Срокът за преминаване към електронно обучение трябва да е съобразен с епидемичната обстановка и да не надхвърля 10 учебни дни. При необходимост процедурата може да се повтори.

В заповедта е посочено още, че директорите могат да отправят аргументирано предложение до министъра за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние. Това може да се отнася за всички паралелки в училището, за поне 50% от паралелките в прогимназиален етап и двата гимназиални, взети заедно, до две или повече паралелки в начален етап. Предложението се отнася само до училищата в червена или оранжева зона и при нарастващ брой на заразени учители и ученици.