Те трябва да бъдат с участието на родител, се казва в заповед на просветния министър Красимир Вълчев

Децата в предучилищните групи също ще могат да провеждат онлайн занимания, докато градини и училищата са затворени. Те обаче трябва да бъде с участието на родителите им. Това става ясно от заповед на просветния министър Красимир Вълчев.

В документа е записано, че в периода от 30 ноември до 18 декември  педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, може да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.

За целта трябва да се получи съгласието на поне половината родители на деца от групата. Заниманията се осъществяват по предварително подготвени и изпратени указания на семействата за електронния продукт, който ще се използва, за съдържанието и препоръките за тяхното участие. Директорите на детските градини изготвят график за работа на учителите, свързан с комуникацията с родителите, с изготвянето на предложения за примерни дейности, които могат да бъдат реализирани вкъщи, с изработването на материали и видеа. Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява по седмично разписание. Педагозите могат да подготвят видеа и да поставят конкретни задачи, да изпращат материали за насърчаване на физическата активност на децата вкъщи и игри за стимулиране на творчеството и участието на цялото семейство. Заниманията не трябна да нахдвърлят 30 минути дневно на дете. Отсъствия не се пишат.

Тази възможност се дава с промените в Закона за предучилищно и училищно образование от септември. Според тях, когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в групите за задължително предучилищно образование е преустановено, то може да се осъществява в дигитална среда.

За времето на осъществяване на педагогическо взаимодействие, за изпълнение на нормата се смитат не по-малко от 5 астрономически часа дневно. При непълно работно време броят на изпълнените часове се определя пропорционално на продължителността на отработеното, се казва в заповедта.