Пловдивски експерти разработиха учебни помагала и методически ръководства в партньорство с колеги от страната

Учебни помагала за ученици, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа по индивидуални програми, разработиха експерти по приобщаващо образование. Към помагалата има и методически ръководства за учители за адаптиране на учебното съдържание.

На сайта на МОН вече са публикувани 3 учебни помагала (за 1-4, за 5-7 и за 8-10 клас) и 3 методически ръководства, дело на педагогическите специалисти на центровете за специална образователна подкрепа.

Пловдивският център е координатор на авторския екип, който е изготвил Методическото ръководство и Учебното помагало за 8-10 клас. В обем до 570, и съответно 660 страници, двата електронни продукта са плод на труда на педагогическите специалисти от Пловдив, Велинград, Плевен, Видин, Кърджали и  Пазарджик. Те следват основните теми от учебната програма по всеки предмет, като учебното съдържание  е редуцирано и адаптирано, за да е полезно и достъпно за учениците.

„Участието ми в писането на помагало по история и цивилизации за деца със СОП си беше истинско предизвикателство. Как материал, който дори в присъствените часове се преподава изключително трудно, за да бъде разбран, може да се постави на лист хартия и да достигне до детските глави. Отрицание, нерви, сълзи, търсене,  консултиране, четене, скициране, късане, хвърляне и накрая идеи. Наложи се да усвоя работа с нови компютърни програми, но в крайна сметка замисълът  ми се осъществи. Първите уроци бяха разработени като комикс. Сега като го преглеждам, вероятно е можело да стане и по-добре, но всяко начало е трудно, а и времето също ме притискаше. Надявам се, да бъда полезна на децата и колегите, които ще се срещнат с историята през вековете“, сподели старши учителят и терапевт Ганка Славкова.

По думите на директора на Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив Веселка Бакиш методическото ръководство и помагалото нямат претенции за изчерпателност, но предоставят възможност за равен достъп до качествено образование, приобщаване и активно включване в образователния процес на учениците, които се обучават в центровете за специална подкрепа. “Те със сигурност ще променят педагогическата практика, защото обобщават опита на учителите, работещи с деца със СОП, резултат са от обмяната на иновативни идеи и добри практики, свързани са с апробиране на нови подходи, насочени към използване на ИКТ и електронни ресурси“, обобщава Бакиш.

Авторите на помагалата са се опитали да представят по достъпен начин учебното съдържание и да предложат подходящи индивидуални и практически задачи по всяка тема, общи проекти в групата и други ресурси, до които да имат достъп и родителите, защото те са важни партньори в процеса на обучението на децата със СОП. Всяка тема и подтема може да се редуцира и адаптира допълнително, а също и да се обогати с още примери, презентации, кратки учебни филми и други подходящи ресурси. Приложени са и работни листове.