Първи в училище влязоха най-малките възпитаници на Математическата гимназия - петокласниците.

Разнобой в Отрасловия съвет за началото на учебната година

Министерството на образованието да проведе национално представително социологическо проучване за промените в учебните програми, съдържание и промени в графика на учебното време. За това настояват от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Предложението беше направено на днешния Отраслов съвет. Искането към просветното ведомство е за цялостна концепция за редакция на програмите, учебното съдържание и  продължителността на учебната година.

Министър Николай Денков обяви, че започва организация за преглед на учебните програми и учебното съдържание, за което ще бъде поискано от социалните партньори – учители и директори от цялата страна, да извършат анализ и излязат с обобщени предложения за редакция.

Социалните партньори започнаха дебат за възможните дати, в които деца и учители ще влязат в клас наесен. МОН представи информация за началото, продължителността и края на учебната година в различни страни в Европа.

От Съюза на работодателите внесоха становища на 22 общински и областни структури за начало на учебната година.

Според проучване на СБУ не е уместно стартът да е на 1 септември, а по-скоро на 8 септември. Такова е мнението и на Сдружението на директорите в средното образование.

Според Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” традицията трябва да се запази и началото да е 15 септември. Такива са исканията на 94 на сто от анкетираните в направеното от тях допитване. На същата позиция са и от Националния учителски синдикат.

Позицията на Българската асоциация на частните училище е за изтегляне на началната дата.  70% от нейните членове са за по-ранно започване на учебната година.

От МОН заявиха, че ще поискат становища от Държавната агенция за закрила на детето, министерствата на финансите, на икономиката и на туризма за евентуалната промяна и за отзвука от нея върху различните сфери.

Общественото обсъждане на промените за начало на учебната година ще продължат до достигане на консенсус и едва след това бъдат предложени промени в ЗПУО, увери акад. Денков.