От Център „Амалипе“ апелират РЗИ по места да актуализират заповедите, които да дадат възможност на малките училища да учат изцяло присъствено

Регионалните здравни инспекции да актуализират своите заповеди така, че да се даде възможност за изцяло присъственото обучение за класовете с по една паралелка или със слети и маломерни в малките населени места. На училище да ходят и учениците от общините със заболеваемост наполовина по-ниска от средната за съответната област – възможност, разписана в Националния план за действие при ковид пандемията. За това настояват от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.

И посочват, че за много от основните училища в селските райони или в тези, които са единствени в населено място, прогимназиалният етап е съставен от три паралелки;  гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка. В тях преминаването към ротационен режим при сценарий 3 и дори 4 не е необходимо, тъй като поради малкия брой ученици и материална база не би се стигнало до повишаване на заболеваемостта, ако всички  се обучават присъствено.

От Центъра посочват, че в 501 училища целият прогимназиален етап е съставен от по-малко от 50 ученици. В тях клас и паралелка съвпадат, като за съответния прогимназиален клас има една паралелка, в повечето от случаите маломерна, а понякога дори слята с друг клас. Подобно е положението в 289 училища, обучаващи ученици от средна степен, в които петте гимназиални класа има по-малко от 100 ученици. Повечето от тези училища разполагат с голям сграден фонд, но демографската криза и миграцията в чужбина са довели до ниска пълняемост. За тях настоящите заповеди на РЗИ, които връщат в класните стаи само половината прогимназиални и гимназиални класове, е трудно разбираема и осъществима.