Парчета на хартиена торта определиха задачите за работа по групи на урока по природни науки и български език в ОУ „Васил Петлешков“

“Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите в света” – под това мото се проведе интердисциплинарен урок по човек и природа и български език с петокласници в ОУ “Васил Петлешков”, ръководен от преподавателите Ивайла Димитрова и Виолета Дончева.

Учениците съчетаха лабораторно упражнение и практическо приложение на знанията за изменяемите части на речта в българския език. Те успешно разделиха различни видове смеси на еднородни и нееднородни и частите на речта в българския език на изменяеми и неизменяеми. Учебният час започна с позитивна мисъл за промяната в живата природа и взаимодействието. Децата си припомниха изменението на местоименията и глаголите по граматични признаци и при определени условия, след което реализираха лабораторно упражнение и експериментираха, за да разделят правилно вещества и смеси. Наблюдаваха и отчитаха промените, които настъпват в природата и начина, по който се променят и взаимодействат веществата. Едно от заданията изискаше да открият видовете местоимения и глаголите в посочени им сентенции.

В хода на работата учениците бяха разделени на 4 работни групи чрез интерактивна игра. От парчетата на хартиена торта капитаните на отборите “изтеглиха” участниците в своя отбор, както и работен лист, включващ задача по човек и природа и български език. Работата на всяка група беше заснета на видео, което бе споделено във виртуалната класна стая в Google classroom. Родители и учители можеха да наблюдават урока онлайн.

Изводите от урока направиха самите ученици: всяко нещо в природата, в езика и в общуването между нас подлежи на промяна.