СУ „Пейо Яворов“ посрещна училища от Плевен и Бургас по национална програма „Иновации в действие“

Как методът за екипно и творческо мислене на световноизвестния малтийски автор и изобретател Едуард де Боно помагат в час по математика и информационни технологии демонстрираха на открит урок ученици от СУ „Пейо Яворов“. Те показаха как креативното мислене помага за решаване на поставените в часа казуси, и то с лекота.

Гости на откритото занимание бяха представители на СУ “Иван Вазов” в Плевен и бургаското СУ “Иван Вазов” в рамките на Националната програма „Иновации в действие”, която дава възможност за обмяна на опит и нови начини на преподаване.

Като домакини яворовци представиха историята на своето училище, сградния фонд и реализираните иновативни практики, имащи за цел повишаване качеството на образователния процес и създаването на среда, в която възпитаниците на училището да се чувстват интегрирани, спокойни и мотивирани за нови постижения.

Проведени бяха три открити урока: по информационни технологии, човек и природа и математика. Преподаватели и ученици демонстрираха водещи иновативни практики, прилагани в СУ ”Пейо Яворов”, а именно: работа с инструментите за мислене на Едуард де Боно, приложение на методите на обърнатата класна стая и мозъчната атака, екипна работа в интегрирано пространство. Под ръководството на учителите Даниела Ковачева, Станислава Белчева и Цвета Цанкова учениците от 6 „а”,  7 ”а” и 7 „б” класове, заедно с новите си приятели, едновременно учиха и се забавляваха.

През 2017 година СУ „Пейо Яворов“ се включи в инициативата на МОН – „Иновативни училища“, прилагайки нови педагогически практики в областите на образователната драма, ролевите игри, проектно базираното обучение, осъвременените тестови методи за контрол и оценка.

В края на срещата участниците се обединиха около идеята, че трите училища  много си приличат в своята история, в мечтите и  визията си за утрешния ден.

Нещата, които ще запомним от срещата с вас, са обичта към онова, което правите, свободата и смелостта, с която творите. Показахте  реалност, която не е изкуствено режисирана, споделиха гостите.