10 000 деца в национална програма „Успяваме заедно“, която ще се изпълнява през новата учебна година

Над 10 000 деца и 776 учители ще се включат в дейностите по Национална програма „Успяваме заедно”, изпълнявана от Министерството на образованието и науката. Целта на програмата е въвеждане и прилагане на иновативни практики и тяхното споделяне в рамките на детската градина и извън нея. След проведеното класиране за финансиране са одобрени проекти на 207 детски градини от цялата страната на обща стойност 467 975,39 лв., които ще се разпределят по трите модула на програмата.

По първия модул на програмата „Хубаво е в детската градина”, с бюджет  от 300 000 лева, са класирани предложенията на 153 градини. Предвижда се да бъдат обхванати 4256 деца, а 409 педагогически специалисти ще осигуряват подкрепа за адаптирането на децата и родителите при прехода от семейната среда в детската градина.

70 000 лева е финансирането по втория модул „Иновативна детска градина”. Средствата са за повишаване качеството на предучилищното образование чрез прилагането и популяризирането на добри иновативни практики, прилагани в детските градини. За участие са класирани предложенията на 45 детски градини, в които 337 учители ще работят с 5316 деца.

По третия модул „Обединени за качествено предучилищно образование” средствата ще бъдат разпределени между 9 детски градини, които ще създават обединения (клъстери) съвместно с институции от училищното образование. В партньорство с тях ще работят по усъвършенстване на организацията на дейностите и подобряване на ефективността на обучението в интерес на децата и учениците. Проектните дейности ще се реализират от 30 учители и ще обхванат 436 деца.

За участие в Националната програма „Успяваме заедно” от назначените със заповед на съответния началник на РУО регионални комисии по единни критерии са класирани общо 319 проектни предложения, като 234 са по първия модул, 75 по втория, и 10 по третия.

Всички дейности по програмата ще се изпълняват през новата учебна година.