Японската делегация остана изненада от груповата работа и организацията на средата в класните стаи на ОУ „Райна Княгиня”

IMG_7444

Внедряване на информационните технологии във всеки учебен час, въвеждане на нови методи на преподаване чрез групова работа и проектно ориентиран подход, както и регулярната квалификация на учителите впечатлиха образователните експерти от Окаяма, които гостуваха днес на ОУ „Райна Княгиня”. След като вчера Мотохиса Найто от отдела за насърчаване на образованието и Асои Такоши от Японската асоциация за устойчиво развитие посетиха Математическата и ЕГ „Иван Вазов”, за да предложат работа по съвместни проекти, днес те разгледаха едно от иновативните основни училища под тепетата. Директорът Мария Гайдарова обясни, че са въвели облачните технологии за оценяване на учениците 5-7клас и за връзка с родителите, че развиват умения на 21 век в класната стая, така че децата да анализират и презентират, да общуват и да са социално активни.

IMG_7445

Гостите се впечатлиха, че нашите деца постигат знания, развивайки умения. Докато разглеждаха класните стаи, те проявиха особено внимание към организацията на работната среда и обясниха, че само едно училище в Окаяма работи по този начин. А на децата, които ги посрещнаха по българска традиция с питка и шарена сол, подариха оригами.

IMG_7448

Делегация от японския град  е на посещение в Пловдив за обмяна на добри практики във връзка с членството на града под тепетата в Глобалната мрежа на учещите градове на ЮНЕСКО. През 2016г. Пловдив стана първият български град, който получи сертификат за членство, като целта на организацията е подкрепа и поощряване на практиката на учене през целия живот, насърчаване на политиката на диалог и партньорско обучение между страните членки, създавайки връзки и разработвайки инструменти за напредъка на учещите градове.

Като част от Глобалната мрежа Пловдив стартира дейности и инициативи за обмен на информация с други градове, чрез които да споделя и получава идеи за ефективни методи на насърчаване на образованието и устойчивото развитие. На срещата в община Пловдив домакини и гости взаимно се запознаха със системите на обучение.

Окаяма също има разработен проект „Образование за устойчиво развитие“, според който всеки има право за получи качествено образование и така да изгражда умения и знания, да се подпомогне икономическото бъдеще на човека и да го интегрира в обществото.

Японците посетиха също детска градина „Мир“, в която е въведен методът Монтесори, Младежки център – Пловдив и социално предприятие, в което се обучават отпаднали от образователната система роми.