Директори и преподаватели от 395 иновативни български училища са били свързани с колегите си от други учебни заведения в страната, за да обменят опит как може да се подобри учебното съдържание и как да се преподава максимално интересно и увлекателно. Обменът на опит се е случил в рамките на Националната програма „Иновации в действие“, резултатите от която бяха представени днес от Министерството на образованието и науката.

От 2017 г. насам всички български училища могат да разпишат проекти как предвиждат да направят по-иновативен образователния процес в тях, след което да кандидатстват пред МОН за одобрение. Програмата “Иновации в действие”, приключила в края на 2019 г., имаше за цел да представи добрите примери и да даде възможност на преподаватели от иновативните училища да предават полезен опит на свои колеги от “неиновативни” учебни заведения.

„Това е възможност да се промени доминиращата култура в образователната система. Вече десетилетия наред системата функционира най-вече въз основа на култура за контрол и съответствие със стандартите, спазване на тясно инструктиращи правила и образователни стандарти“, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Чрез програмата „Иновации в действие“ обаче културата на училищното образование започва постепенно да се променя.

Ръководителят на програмата Галин Цоков, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет, отбеляза, че от старта на програмата през 2017 г. досега тя води до устойчив ръст в броя на иновативните училища в България и стимулира обмена на иновации между тях. Въведени са над 20 нови учебни предмета и съответно учебни помагала, а училищата са създали мрежа, чрез която общуват едно с друго по различните програми – Изкуствен интелект, Интернет на нещата, Оператор на дрон, Иновативни технологии в съвременните автомобили, Дигитална креативност, Роботика, Изкуство, Културология, Дигитални природни науки, Етика и ценности, Емоционална интелигентност.

Въпросните иновации следват водещите образователни тенденции като компетентностен подход, проектно базирано обучение, интердисциплинарност, „училище в облака“, при което всички образователни материали за учениците са достъпни онлайн, отвсякъде и по всяко време.

„Чрез новата програма учителите се превръщат в нещо повече от транслатори на знание, те вече са създатели на съдържание, те измислят целия процес на преподаване. Същото се наблюдава при учениците – те все повече създават съдържание и дори стартъпи“, обясни Цоков.

Докато през учебната 2017/2018 г. по националната програма са участвали 184 училища, то през 2018/2019 г. те са се увеличили до 290, а през настоящата 2019/2020 г. броят им е достигнал 395. През трите години досега са били обменени иновативни практики между общо 529 училища, от които 270 са били иновативни и 259 – неиновативни.

До 31 януари тази година за одобрение по програма „Иновации в действие“ и за статут на иновативни са кандидатствали още 205 училища. Техните заявления ще бъдат оценени до края на март и след това ще се реши проектите на кои от тях ще бъдат одобрени.