В регионалната онлайн среща ще вземат участие експерти от МОН, РУО и ПУ

Регионална онлайн среща на иновативните училища от област Пловдив ще се проведе на 20 януари. Темата на дискусията е „Иновативен учебен процес в условията на обучение в електронна среда – проблеми и решения, обмяна на опит“.

Във виртуалната среща ще вземат участие експерти от Регионалното управление на образованието, от Комисията за иновативните училища, както и представители на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Всяко от училищата ще излъчи свой представител, който ще има готовност да сподели добър опит или да представи проблем, на който педагогическата общност търси решение.

Анализите показват, че за четири години броят на иновативните училища в Пловдив е нараснал с 35%. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.

Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да заявят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите смятат да въведат.