Всички 26 петокласници от СУ “Патриарх Евтимий” ще използват в помощ на обучението по всички предмети от учебния план електронна комуникация чрез облачни технологии

slide11_front

Иновативна паралелка по проекта на МОН „Клас без хартия” разкрива от новата учебна година СУ „Патриарх Евтимий”. Училището бе сред одобрените за иновативни от Министерски съвет по предложение на МОН.

„Клас без хартия“ е идея, подчинена на цялостната визия за създаване на интерактивна образователна среда. Училището ще създаде условия за изследователска дейност на учениците от една паралелка през целия прогимназиален етап, използвайки облачни технологии чрез работа по интердисциплинарен проект, различен за всеки клас от етапа. Експериментирайки, децата ще изграждат творчески и новаторски умения, необходими за реализацията им.

Учебният процес ще бъде организиран чрез платформите Microsoft Office 365тм и shkolo.bg. Office 365тм ще обслужва учебния процес и споделянето на ресурси, а shkolo.bg – организацията на обучение и комуникацията с родителите.Технологиите няма да изместват хартията, а ще имат добавена стойност.

За целия прогимназиален етап учениците ще се обучават по учебните програми, утвърдени от МОН по всички предмети.  Преимуществото е, че ще се използват различни дигитални инструменти при обучението им, при самоподготовката и оценяване на резултатите им. Ще бъдат развивани творческите и лидерските им способности, емоционалната им интелигентност чрез участия в извънкласни дейности, свързани с изследователски и творчески работилници, интерактивни и ролеви игри, доброволческа дейност, които ще се провеждат през учебните години на терен като експедиции в края на всяка една от трите учебни години.

През първата учебна година целта е развиване на умения на ХХІ век на 26 ученици – творчество и новаторство, чрез работа в екипи по интердисциплинарен проект и възпитание в екологична култура на поведение. Традиционният модел на провеждане на родителски срещи ще бъде разчупен чрез индивидуално представяне на всеки ученик по определен регламент на постигнатите постижения 2 пъти годишно на тематични ученико-родитело-учителски срещи с помощта на постери и дигитални инструменти.

В края на годината ще бъде организиран традиционен празник с фолклорни творби, посветени на природата, чрез използване на сценография и дигитални инструменти.

Всички 26 ученици ще използват в помощ на обучението по всички предмети от учебния план електронна комуникация чрез облачни технологии. Тя включва безопасно ползване на електронната поща и безопасна работа в интернет, спазване на етични правила в електронната кореспонденция, умения за търсене на информация по зададена тема, текстообработка, Разработване на план на интердисциплинарен проект „С грижа към природата“ от професионалната учебна общност на учителите по всички учебни предмети, изучавани в V клас и заключителна експедиция „С грижа към природата”.

Утре и в сряда е записването на приетите в иновативната паралелка. И родителите, и учениците са писали мотивационни писма защо избират подобно обучение.

1 КОМЕНТАР

  1. Време е електронните дневници и интерактивните уроци да влязат веднъж и завинаги в учебните стаи.

Коментарите са затворени.