Училището, одобрено за иновативно от МОН, въвежда системата JUMP Math за първи, втори, трети и пети клас

4 klas

Системата за преподаване на математика JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете, въвежда наесен в първи, втори, трети и пети клас Частно училище „Дружба”. Училището е в списъка на пловдивските иновативни, одобрени от МОН. Системата, която ще се прилага в обучението от новата учебна година, насърчава разбирането на математиката и любовта към нея. Тя се основава на най-новите изследвания и най-добрите програми за преподаване от цял свят.

Автор на JUMP е математикът и драматург, преподавател в Университета на Торонто Джон Майтън и се използва от 250 000 деца в училища и образователни институции, както и за учене у дома.

JUMP Math не променя учебното съдържание, а начините на обяснение, отношението на учителя към децата и на децата към учителя и математиката. В основата е създаването на окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка – така, че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап.

„Анкетите посочват математиката като най-труден предмет още от начален етап. От разговорите, провеждани с учениците и техните родители, установихме, че този предмет най-силно стресира децата. От друга страна уменията и познанията по математика за незаменими, както в процеса на обучение, така и в цялостната реализация на човек. Проучване за уменията на възрастните показва, че нивото на математическата грамотност е определящо от гледна точка на доходи и житейски пътища. Математиката е ключова за икономическото развитие на България. Това прави развиването на адекватни математически умения в училище особено важно”, аргументира въвеждането на иновацията директорът на „Дружба” Илия Емилов.

Целта е да се повиши мотивацията и удоволствието от ученето, да се намали нивото на тревожност и страх от грешки, а с това да се повишат резултатите.

Училището започва и поетапно оборудване на кабинет по природни науки, за да се възвърне интересът на децата към химия, физика, биология. На 15 септември второкласниците ще влязат в класни стаи с фототапети, а от таваните ще греят слънца. Кабинетите на останалите класове, както и коридорите, също се освежават.