ПГЕЕ е пред старта на изграждане на Техпарк с високотехнологични кабинети

Откриването на иновативна лаборатория за изпитване на строителни материали беляза старта на новата учебна година в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“. В нея учениците ще придобиват опит в работата с различни материали и технологии. Проектът е реализиран в резултат на успешната екипна работа между ръководството на учебното заведение, учители и учениците от 12 д клас, специалност „Транспортно строителство“.

Поздрав по повод днешния 15 септември отправи заместник-областният управител Атанас Ташков. „На учениците пожелавам постоянство и жажда за знания, на учителите – вдъхновение и всеотдайност, а на родителите – подкрепа и търпение“, каза Ташков и изрази увереност, че знанията, които дава гимназията, са трамплин за сериозно професионално развитие. Празникът бе уважен и от кмета на район “Източен” Иван Стоянов.

Заместник-областният управител Димитър Добрев откри новата учебна година в Професионалната гимназия по електроника и електротехника и в Професионалната гимназия по информатика и компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“.

ПГЕЕ е сред 28-те одобрени училища, което предстои да стане Център за високи постижения. Проектът на училището включва изграждане на Техпарк с високотехнологични кабинети за специалностите „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Автоматизация на непрекъснатото производство“, „Електрообзавеждане на производството“, „Микропроцесорна техника“. Предвижда се закупуване на автоматизирани системи за изследване на пневматични и електропневматични процеси, системи за възобновяеми енергийни източници, роботика, 3D принтери и скенери, системи за проверка и анализ на състояние на мрежи за ниско, средно и високо напрежение, както и телекомуникации. Заложено е изграждането на парк за зелени технологии за захранване на сградата, в който се планира фотоволтаична електроцентрала, поставяне на слънчеви колектори за захранване на сградата с топла вода.

Центърът ще осъществява и обучения на възрастни за придобиване на допълнителна квалификация и преквалификация по специалности с констатиран дефицит на специалисти на пазара на труда.

Моделът „кръгова икономика“, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъци, замърсяване, запазване на продуктите и материалите в употреба и възстановяване на природните системи, ще бъде основният акцент в центъра