Съвременни тенденции в икономиката, международна търговия, политика и сигурност, корпоративни финанси и управление, иновативни подходи в маркетинга. Това са част от направленията на Международната научна конференция „Икономическа и социална (дез)интеграция“, организирана по повод 25-ата годишнина от основаването на Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет. Двудневният форум ще се проведе на 27 и 28 юни. Сред останалите тематични направления са социална и институционална икономика, счетоводство и одит, управление на туризма, киберсигурност.

Факултетът е създаден само с две специалности и около 200 студенти. През годините броят им се увеличава 20 пъти, а понастоящем те се обучават в 10 бакалавърски и 19 магистърски програми.