Отличието ще бъде връчено в навечерието на 24 май за постижения през настоящата учебна година

 

Изявени ученици ще се състезават за наградата „Антимовец“ за постижения през настоящата учебна година. Отличието се връчва традиционно от ОУ „Екзарх Антим I“ в навечерието на 24 май като признание за ученик или ученици, класирани на финален кръг в международни или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за наука, технологии, изкуства и спорт и с присъдени призови места. Според регламента за наградата могат да бъдат номинирани и системно участващи в конкурси, състезания, олимпиади, фестивали, в доброволчески или благотворителни инициативи, както и в изяви, свързани с утвърждаване на европейските ценности.

Право на номиниране има всеки ученик, обучаван най-малко две години в ОУ „Екзарх Антим І“, който няма наложени санкциии и не е награждаван в предходните две години.

Предложенията се правят от педагогическите специалисти от училището, от родители, представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Крайният срок за подаване на документи е 30 април. Формулярът за кандидатстване е качен в сайта на училището.

До 15 май Педагогическия съвет на училището ще вземе решение за носителя на наградата за учебната 2021/2022 г.