Учениците се явяват на националното външно оценяване с маски, на входа им мерят температурата и дезинфекцират ръцете

Изпитната работа на всеки седмокласник ще има уникален баркод на националните външни оценявания по български език и литература и по математика. Това се прави за втора поредна година с цел  разпознаване на ученика и свеждането до минимум на каквито и да било разминавания, тъй като проверката ще е онлайн. Изпитните комплекти с писмените работи от двата модула по съответния предмет няма да се засекретяват тук, а ще се изпращат в София. Там всяка страница ще се сканира, след което файловете ще се върнат по електронен път на регионалните комисии.

Ученици, квестори, консултанти и ангажираните с организацията на НВО, ще влизат в сградите на училищата с маски или шлемове, тъй като днес бе взето решение за удължаване на извънредното епидемично положение до 30 юни. По време на изпита обаче децата ще могат да ги свалят. Ръкавиците са по желание.

Днес директорите от областта получиха инструкции за провеждането на изпитите по български език (15 юни) и математика (17 юни) по време на онлайн съвещание с експертите от Регионалното управление на образованието.

Изпитите ще започнат в 9 часа, учениците трябва да са в училище не по-късно от 8.30. Те трябва да носят прозрачен плик, в който ще бъдат поставени мобилните им телефони, часовници и лични вещи. Пликовете с етикет с името на ученика ще са на видно място в изпитната зала.

Ако учениците в 7 клас на дадено училище са над 100, те следва да бъдат пропускани през два входа на училището. На влизане медицинско лице ще мери температурата. Дезинфекцията на ръцете също е задължителна. При организиране на изпитите ще се спазва изискването за отстояние от метър и половина между децата – в двора на училищата, при допускане в сградите и в класните стаи. Учениците нямат право да напускат залата преди да приключи съответната част на изпита. Излизането е разрешено след изтичане на първите 60 минути, ако времето за работа е 90.

Отстраняват се седмокласници, заловени да преписват от хартиен носител, мобилен телефон, таблет, от изпитната работа на съученик или ако са хванати да изнасят теста извън залата.

Квесторите също нямат право да използват технически средства. Дежурните на коридорите изпращат ученика от и до входа на училището.

Изпитният вариант се генерира в деня на външното оценяване. Частите на съответните изпитни материали, засекретени с отделна парола, се публикуват на предварително известен на училищата и на РУО защитен сървър. На сървъра ще бъде качен и аудиофайлът с текста за преразказ за изпита по български.

От седмокласниците ще се изисква да напишат името си с печатни букви, вместо с ръкописни, на идентификационната бланка, която ще получат заедно с изпитните материалите. Квесторите задължително ще следят дали това се спазва и ще трябва да поставят своя подпис на листчето.

На директорите е дадено указание да инструктират квесторите да бъдат изключително бдителни по време на изпита да обясняват детайлно на децата стъпка по стъпка какво трябва да правят, за да не се стигне до анулиране на работи по технически причини.

Учителите по български език и математика, включени в комисиите, са преминали обучение за онлайн проверка и оценяване. Всяка писмена работа се оценява от двама учители. Срещу всеки баркод системата отразява окончателните точки.