Априлската ще се съчетае с почивните дни по Великден и Гергьовден, ще има една извънредна от 18 до 21 март, решиха днес на Отрасловия съвет в образованието

Пролетната ваканция да се измести, като в края на март учениците да имат още една извънредна, но кратка почивка.

За това се разбраха МОН, синдикатите и работодателските организации в образованието на днешния Отраслов съвет.

Насрочената по график ваканция е от 3 до 11 април.  Според новото решение това време обаче става учебно. Ще има обаче малка пролетна ваканция от 18 до 21 март. А по-голямата ще бъде изтеглена от 29 април до 9 май. И в двата варианта  неучебните дни са общо 5.

Промяната се налага по няколко причини. Мотивът, от една страна е огромната натовареност на учениците при редуването на  присъствено и обучение от разстояние в електронна среда. От друга страна – нагласата за по-добра подготовка на учениците от 7. и 12. клас чрез редуване на концентрирано учене и ваканция.

С новия график се търси вариант да се съчетаят почивните дни с Великденските и майските празници,  но без да има разкъсване на учебния процес.

Отрасловият съвет е с нагласата да не се затварят повече училищата заради пандемията. Становището му е и да се положат всички усилия за  нормално провеждане на националните външни оценявания в 4., 7., 10 клас и матурите на зрелостниците.

Очаква се заповед на министър Красимир Вълчев.