Материалите обхващат всички предмети от първа група на детските градини до 10-ти клас, обявиха от „КЛЕТ България“

В условия на епидемиологична обстановка в страната и удължаване на принудителната ваканция за училищата, издателство „КЛЕТ България“ от днес осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси, учебници и учебни материали с марките Анубис, Булвест 2000 и Klett. Материалите обхващат всички учебни предмети от 1-ви до 10-и клас, както и за всички групи на детските градини. Достъпът става след свободна регистрация на адрес www.klett.bg – бутони Електронни учебници/Свободен достъп.

Всеки учител може да намери частта и уроците,  до които е достигнал със своите ученици, и да им даде задачи за самоподготовка, разяснения по учебния материал, както и допълнителни ресурси. Учителите разполагат с възможности за обогатяване на часовете и допълнителните занимания на учениците, както и за възлагане, изпълнение, проверка и оценяване на домашни работи дистанционно.