При проблеми с доставката, първите уроци ще бъдат предоставени от издателствата в pdf формат за началото на учебната година

photo_verybig_137241

Учебниците за втори и шести клас ще бъдат готови навреме за началото на новата учебна година. При проблеми с доставката на хартиените екземпляри, първите уроци ще бъдат предоставени от издателствата в pdf формат още на 15 септември и ще бъдат достъпни за ученици и учители.

Учебниците за осми клас също ще бъдат навреме в търговската мрежа, а тези за първи и пети клас – в училищата.

Такива ангажименти поеха членовете на Асоциация „Българска книга“ на поредна среща в Министерството на образованието и науката. МОН и издателите се разбраха да бъдат съкратени някои от сроковете за оценка на учебниците, тяхното отпечатване и доставка.  Бързането се налага от факта, че заповедта за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти за учебници за втори, шести и осми клас е издадена на 28 април 2016 година, а срокът за подаване на проектите е 12 месеца. Това означава, че няма как оценяването и одобряването на учебниците да започне преди началото на май тази година.

По-кратък ще бъде периодът, в който ще работи контролната комисия, както и срокът, в който готовите проекти ще бъдат доставени в училищата, за да могат да бъдат одобрени от учителите за пригодност. Ще се намали и времето, за което ще бъдат преглеждани документите на кандидатстващите издателства.

Издателите ще получат в самото начало на процедурата по оценяване и одобряване и кодовете, по които училищата избират учебници. Предстои МОН да изготви окончателен график за дейностите, свързани с оценяването, одобряването, отпечатването и доставката на учебниците.