Учениците от СУ „Любен Каравелов” ще разполагат и с озвучителна система за работа с различни мултимедийни формати

Мултифункционална учебна зала, която акцентира върху обучението по STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Math), започва да изгражда в началото на юни СУ „Любен Каравелов”, след като спечели средства по национален проект за модернизация. В нея учениците ще създават виртуална и добавена реалност, холограми, които да отпечатват с 3D принтер, ще програмират и реализират собствени проекти. Всичко това ще е възможно посредством 86-инчов интерактивен екран в комбинация със софтуер с повече от 1 000 различни 3D модели и сцени, насочени към учебното съдържание от общообразователните предмети.

Новата зала ще разполага и с качествена озвучителна система, необходима за работата с различни мултимедийни формати (видео, аудио), изключително подходяща за часовете по музика, които са профилирани за училището.

Абсолютен хит е работната станция по природни науки. zSpace е единствена по рода си тип образователна технология, която комбинира виртуална и добавена реалност в обучението по STEM дисциплините. Инсталиран софтуер за 3D дизайн и моделиране ще позволява на учениците сами да създават свои триизмерни модели, „излизащи“ от екрана. 3D принтерът пък ще дава възможност моделираните 3D холограми да се отпечатват в реален физически модел. zSpace има над 30 патента за уникалната си технология, разпространен е в повече от 1000 образователни институции в Япония, Китай, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Финландия.

Посредством тази технология през учебната 2020/2021 година ученици в иновативните паралелки – 5 клас, ще създават свои продукти и учебно съдържание.

Предстои обучение на педагогически специалисти, които ще работят с технологията, както откриване на център по роботика.

В началото на втория срок учители и ученици влязоха в обновената модерна училищна сграда. Условията в нея позволяват да се разгръщат възможностите на технологиите, да се развиват уменията на 21 век и мотивацията за учене. За съжаление, малко след откриването, последваха грипните ваканции, а след тях последва и обучението от разстояние.