Местният парламент ще гласува проектното предложение на Община Пловдив за строеж на съоръжението, който ще се финансира по програма на МОН и ММС

ОУ „Екзарх Антим I“ е на път най-сетне да се сдобие със спортна зала, ако местният парламент гласува проектното предложение на Община Пловдив по годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и съоръжения, финансирани чрез МОН и Министерството на младежта и спорта. Вносител на проектното предложение, което ще се гледа на сесията на 9 февруари, е зам.-кметът по образование, бизнес развитие и европейски политики Стефан Стоянов.

Съгласно изискванията на програмата всяка общинска администрация може да депозира по едно предложение, в което да включи едно общинско училище. Имайки предвид зададените критерии за допустимост на модул 1, а именно липсата на физкултурен салон и наличието на минимум 250 ученици в редовна форма на обучение, ОУ „Екзарх Антим I“ отговаря на критериите. В него се обучават 516 ученици, няма спортен салон, в който да се осигурява нормално провеждане на часовете по физическо възпитание.

Тъй като училището не разполага с инвестиционен проект и актуална съпътстваща го документация, която да отговаря на заложените размери за закрита спортна площадка по програмата, общината предвижда изработването и съгласуването на технически проект, издаване на разрешително за строеж, обявяването му и строително-монтажни дейности, паспорт за енергийна ефективност, включително доставка и монтаж на оборудване.

Пространствените ограничения на терена позволяват проектиране и изграждане на малък физкултурен салон, за който програмата отпуска 1,1 млн. лева. Необходимото съфинансиране от страна на общината е 707 964 лева, показва разработената за кандидатстването КСС.