Студент по право от Пловдивския университет бе избран за младежки делегат към ООН. На официална церемония в Министерството на външните работи вчера бяха обявени новите български делегати с мандат 2020/2021! Младежите, които ще заемат престижната позиция след спечелен националния конкурс, са Тодор Рогошев и Кристиана Стоянова.

Тодор е възпитaник на Юридическия факултет на Пловдивския университет, като основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Освен многобройните състезания по дебати, той е участвал в престижната надпревара по международно право Philip Jessup, като през 2018 г. е отличен като най-добър оратор на националните кръгове.

Кристиана Стоянова е завършила бакалавърска програма “История” и магистърска “Кризи, конфликти и дипломация” в Софийския университет. Тя е и магистър по международни отношения в Утрехтския университет.

Двамата ще работят с мандат от 18 месеца, ще представляват българската младеж на най-високо междуправителствено ниво и ще защитават интересите й на национално и световно равнище.

В комисията по избор на финалния етап от тазгодишния конкурс участваха представители от Министерството на външните работи, Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, сдружение “Национална младежка карта”, Българска платформа за международно развитие и Дружество за ООН в България.