Избраните за центрове за високи постижения професионални гимназии подават проекти до края на юни

28-те професионални гимназии, избрани да станат центрове за високи постижения, трябва да са готови с проектните си предложения до края на юни. Предвижда се тези училища да бъдат модернизирани и оборудвани според най-високите технологични изисквания. От Пловдивска област това е ПГ по електротехника и електроника.

Те могат да получат общо близо 97 млн. лева по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Едно от изискванията е до септември избраните гимназии да имат сключен договор с изпълнител за строителството, стана ясно на среща между представители на училищата, експерти от МОН и Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Предвижда се финансиране на дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, за ремонт, реконструкция, обновяване и пристрояване на училищни сгради. Едно от условията е минимум 45% от средствата да бъдат използвани специално за оборудване и обзавеждане. То не трябва да бъде STEM, а да е насочено към професионалните направления, по които водят обучение гимназиите. Причината е, че училищата са избрани като стратегически водещи гимназии в съответните професионални направления, а не на базата на нуждата им от ремонт.

Изготвен е и резервен списък с училища, така че ако някое от избраните не се справи, то може да бъде заменено.

Проектът на ПГЕЕ

В Тех парка на ПГЕЕ ще има високотехнологични кабинети за специалностите „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Автоматизация на непрекъснатото производство“, „Електрообзавеждане на производството“, „Микропроцесорна техника“. Предвижда се закупуване на автоматизирани системи за изследване на пневматични и електропневматични процеси, системи за възобновяеми енергийни източници, роботика, 3D принтери и скенери, системи за проверка и анализ на състояние на мрежи за ниско, средно и високо напрежение, както и телекомуникации. Заложено е изграждането на парк за зелени технологии за захранване на сградата, в който се планира фотоволтаична електроцентрала, поставяне на слънчеви колектори за захранване на сградата с топла вода.

Центърът ще осъществява и обучения на възрастни за придобиване на допълнителна квалификация и преквалификация по специалности с констатиран дефицит на специалисти на пазара на труда.

Моделът „кръгова икономика“, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъци, замърсяване, запазване на продуктите и материалите в употреба и възстановяване на природните системи, ще бъде основният акцент в центъра.