За осма поредна година Европейският парламент продължава прилагането на своята образователна инициатива – Програмата за училища посланици на Европейския парламент, която е насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища. И през тази учебна година тя се провежда в цялата страна, като броят на допуснатите нови учебни заведения ще бъде 12. Заявки за участие ще се приемат до 24 септември, а кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр. Обявяването на допуснатите участници е до 30 септември.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения.

Учебната програма за училища посланици се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище. Бюрото на ЕП осигурява специализирано обучение за това как работи Програмата и предоставя подходящи учебни материали. В края на годината участващите училища, които отговарят на изискванията и са осъществили желаните дейности, ще бъдат сертифицирани като училища посланици на ЕП и ще получат плакет. Учениците от най-добре представилото се училище ще имат възможността да пътуват до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“, а най-активните преподаватели – да участват в организирани в Брюксел или Страсбург семинари за учители от целия Европейски съюз.