Досегашният началник Антоанета Пакова заема предишната длъжност – началник-отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и административно обслужване“

Иванка Киркова се върна от днес отново на поста началник на Регионално управление на образованието в Пловдив. Това става след решение на Върховния административен съд, който постави да бъде възстановена на ръководната длъжност.

Киркова бе начело на РУО от 2013 г. до 2021 г. На 5 юли 2021 г. тя бе уволнена дисциплинарно по времето на първия служебен кабинет, но оспорва освобождаването си в съда. През октомври същата година Административният съд в Пловдив се произнесе в нейна полза, но МОН обжалва на по-горна инстанция. ВАС потвърди решението на пловдивските магистрати и тя бе възстановена на 28 април 2022 г. В деня, в който се върна на поста обаче получи и нова заповед за освобождаване. Киркова отново обжалва в съда, който определи, че уволнението й е било неправомерно и следва да бъде възстановена.