Демонстрация на роботизирани системи и посещение на изградените от бизнеса зали за практическо обучение в Седмицата на професиналното образование в ПГ по електротехника и електроника

Как се запояват електронни елементи и компоненти и по какъв начин се управлява ветрогенератор ще научат 7-класници от ОУ „Димитър Талев“ в Седмицата на професионалното образование, която тази година се провежда от 25 до 31 октомври. В ролята на ментори ще влязат не учителите им, а зрелостниците от ПГ по електротехника и електроника. Те ще гостуват в училището, където ще направят STEM работилничка, за да дадат възможност на кандидат-гимназистите да се докоснат до практически задачи. Целта е момчетата и момичетата, които имат интерес и проявяват любопитство към специалности, свързани с електрониката, електротехниката и информационните технологии, да получат по-ясна представа какво биха изучавали, ако изберат тези профили след завършване на основното си образование, и какви са перспективите за реализация. Зрелостниците ще направят демонстрация как се асемблира компютър и ще покажат нагледно що е то кримпване на мрежови кабел. Показното ще се случи в специализирания кабинет по физика и химия на ОУ „Димитър Талев“, снабден с модерно оборудване.

Началото на поредицата инициативи за Седмицата на професионалното образование в ПГЕЕ ще бъде дадено с демонстрация на автоматизирани и роботизирани системи под мотото „Искам да стана инженер“. Гости на гимназистите ще бъдат студенти и преподаватели от Техническия университет в Габрово. Идеята е 12-класниците да бъдат насърчени да се развиват в областта на инженерните дисциплини.

В Деня на отворените врати ПГЕЕ ще покаже новите си зали за практическо обучение, обзаведени и оборудвани от фирмите партньори. Това са специализирани кабинети по практика за специалностите „Микропроцесорна техника“ и „Автоматизация на непрекъснати производства“. Посетителите ще могат да видят и двата нови кобпютърни кабинета за специалност „Приложно програмиране“.

Как се преодоляват различията между професионалното образование и пазара на труда представя на Международна конференция в столицата днес зам.-директорът по учебната дейност Корнелия Василева. Те ще презентира добрия опит на училището на национално ниво – производствените практики във водещи фирми партньори, както и на европейско – образователната мобилност на учители и ученици. Като успешен подход ще бъдат посочени клубовете по интереси, лекциите на представители на бизнеса, както и изложението „Вечер на кариерата“.