В 7 часа в МОН беше изтеглен Вариант 1, по който ще пишат зрелостниците на втората задължителна матура. Изпитът започна в 8 часа.

Желаещите за втора матура от Пловдив и областта са 3553. Най-предпочитан предмет е английският – 1250 кандидати. На второ място е изпитът по професия – 951, а на трето е биологията, посочена от 813 ученици. 489 са избрали философията, а 374 ще се явяват на матура по география. Историята е предпочетена от 125 дванадесетокласници. От чуждите езици, след английския, най-предпочитан за втора матура е немският – 65 желаещи. Следват испански – 41, френски – 34, италиански – 25, руски – 20. Само 24 абитуриенти са поискали да се явят на матура по физика. Най-малко са желаещите за химия – едва 17.

Учениците бяха допускани и срещу служебна бележка в електронен формат – на телефон. Документът за самоличност /лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС/ обаче е задължително да бъде представен в оригинал.

За четирима карантинирани зрелостници в Пловдивска област матурата се провежда при специални условия.

Зрелостниците могат да ползват химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник. Изисква се всеки от тях да има защитна маска за носа и устата, също и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, а по желание може да е и със защитни ръкавици. Може да носи и лични средства за дезинфекция.

Всички изпит продължава четири астрономически часа. Задължителният втори ДЗИ е разделен на два или три модула в зависимост от предмета.

Зрелостникът може да излезе от изпитната зала след приключване на работата върху съответния модул и запечатването на попълнените листове в плик, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути. Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след това след предаване на запечатаната изпитна работа.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За тройка са необходими 23 точки. “Отличен (6)” получават учениците с най-малко 95 точки.