Регионалното управление реши да закрие само четири паралелки, дава шанс на останалите под минимума да се напълнят до трети тур

Пет дуални паралелки се напълниха още на първо класиране. Това показват данните на Регионалното управление на образованието. Според експертите положителната тенденция се дължи на сериозната реклама от страна на професионалните гимназии, които направиха всичко по силите си, за да убедят деца и родители да изберат тази актуална форма на обучение чрез работа.

Най-желани за 7-класниците се оказаха “Електрообзавеждане на производството” и “Автоматизация на непрекъснати производства” в ПГ по електротехника и електроника,  “Топлотехника” в ПГ  по хранителни технологии и техника, “Мебелно производство” в ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване, както и комбинираната дуална по специалностите “Мехатроника” и “Електронна търговия” в Професионална гимназия “Ген. Владимир Заимов” в Сопот.

Регионалното управление е решило да закрие само четири паралелки на първо класиране, като дава шанс на останалите, в които до момента има само по няколко записани, да се напълнят до трети тур. Падат “Металорежещи машини” в Професионалната гимназия по лозаро-винарство в Перущица, “Текстообработване” в СУ “Софроний Врачански”, “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия” в ПГ по кожени изделия и текстил и “Машини и съоръжения за заваряване” в ПГ по машиностроене.