24 дуални са заложени в план-приема на Пловдивска област за 2021/2022 година, новата професия е „Монтажник на ВиК мрежи“

Дуална паралелка в средно училище ще има за първи път от следващата учебна година. Специалността е „Графичен дизайн“, а предложението е на тракийското СУ „Черноризец Храбър“. Това е една от шестте нови дуални паралелки, заложени в план-приема на Пловдивска област за 2021/2022 година, който бе представен днес от началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова на виртуално заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областната управа.

Само една ще е нова професия с прием след 7. клас – „Монтажник на ВиК мрежи“, която ще се изучава в Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“. Другите дуални там са „Техник на автотранспортна техника“, „Спедитор“, „Строител монтажник“ и „Електромонтьор“ (за първи път).

Сред новите дуални са също „Техник на електрически превозни средства“ в Професионалната гимназия по машиностроене, „Машини и системи с ЦПУ“ и „Търговска експлоатация на жп транспорт“ в Професионалната гимназия по жп транспорт в Карлово. В Карлово за поредна година обявават прием за „Осигурителни и комуникационни системи“ – също дуална. В Професионалната гимназия по селско стопанство в Белозем разкриват за първи път дуалната „Електротехника и енергетика“.

Дуалните паралелки ще са общо 24 и те ще са в пряка връзка с предложенията на бизнеса в региона.

По традиция в Професионалната гимназия по електротехника и електроника ще има прием за обучение чрез работа в специалностите „Автоматизация на непрекъснатите производства“, „Елобзавеждане на производството“ и „Микропроцесорна техника“. Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника обявява прием в две специалности по договорка с бизнеса – „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника“ и „Топлотехника“. Професионалната гимназия по машиностроене за поредна година ще приема за дуално обучение в специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Четири са специалностите, по които предлага обучение чрез работа Професионалната гимназия по дървообработване – „Мебелно производство“, „Полиграфия“, „Производство на тапицирани изделия“, „Реставрация на стилни мебели и дограма“.

Дуално обучение ще има още в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в Асеновград: „Електрообзавеждане на производството“ и „Мехатроника“, в Професионалната гимназия по лозарство и винарство в Перущица: „Монтьор на селскостопанска техника“, и в Професионалната гимназия по селско стопанство в Първомай: „Производство на облекла от текстил“.