За последните шест години: Делът на отпадналите ученици е намалял с 40%, стана ясно след заседанието на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането

С близо 40% е намалял делът на отпадналите ученици през последните 6 години. Около 9000 деца остават трайно в образователната система. Това каза днес министърът на образованието проф. Галин Цоков след заседанието на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе в Министерския съвет. В него участваха премиерът акад. Николай Денков, представители на министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройство, на финансите, както и на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и областните управители.

По данни на МОН на терен работят 1223 екипа, като има предложение за промяна в постановлението, с което се регламентира дейността на звеното. Целта е да се изтеглят сроковете за задължителните обходи, за да може още в началото на септември да има актуални данни за всички, подлежащи на обхват, както и за децата в риск, и те да бъдат въведени в електронната система. Става дума не само за тези, които за първи път трябва да влязат в клас, но и за 4-годишните, които от тази година подлежат на задължителна предучилищна подготовка. В 40 на сто от случаите причината за отпадане от образователната система е липсата на мотивация от страна на родителите и общността, отчете премиерът Николай Денков. И посочи като най-труден прехода от 7 в 8 клас, когато учениците трябва да продължат в гимназиален етап.

По думите на министър Цоков за задържането на децата в клас е много важна ролята на здравните и образователните медиатори, както и на социалните работници. С промяната в Наредбата за финансиране тяхната дейност ще се финансира от държавния бюджет.