Те обаче не им осигуряват зелен сертификат, предупреждават от просветното министерство

Учителите и непедагогическите специалисти могат да бъдат тествани с неинвазивни антигенни тестове като тези, използвани за учениците. Това се казва в отговор на министерството на образованието по повод множеството въпроси, свързани с тестовете за персонала в училище, който няма зелен сертификат. Тези тестове обаче ще им позволяват единствено да работят в учебното заведение и не им осигуряват зелен сертификат, който се изисква на останалите обществени места.

В същото време в училище ще се признават антигенни и PCR тестове с негативен резултат, направени в лицензирана лаборатория.

Директорите ще купуват антигенните тестове за учителите и непедагогическите специалисти от бюджетите на училищата срещу фактури от доставчици.

На въпроса защо учениците трябва да се тестват в училище, а не вкъщи, от МОН поясняват, че ниското ниво на ваксиниране и масовата съпротива срещу мерки, които се използват успешно в други страни, показват, че към настоящия момент обществото ни не проявява достатъчна зрялост при защитата на общественото здраве, включително и детското. Това обстоятелство създавало огромен риск от слаб филтър на входа на училището, ако децата се тестват извън него.

Ако поемем този риск, броят на заразените деца отново бързо ще нарасне и ще бъде необходимо ново затваряне на училищата. Такъв сценарий би обезсмислил всички направени усилия за организиране на тестването и би похабил средствата за покупка на тестовете, аргументират се от министерството на образованието.

В позицията се казва още, че децата трябва да бъдат тествани при еднакви условия, за да има съпоставимост на резултатите, които трябва да се отчитат едновременно и пред всички, за да се създаде доверие у родителите в прилагания механизъм. Според указанията на производителите реалните резултати се отчитат между 15 и 30 минути, след като пробата бъде нанесена върху тестовата плочка. Това означава, че тестовата плочка, показана на входа на училището, не може да удостовери отрицателния резултат, а ще трябва изцяло да се разчита на съзнанието на всички родители. Процедурата за тестване изисква децата да бъдат с маски по време на теста, освен при даване на пробата.

Относно изискването детето да не е яло и пило 30 минути преди тестването, се прави уточнението, че то може да се храни и да пие по всяко време до половин чад преди процедурата и веднага след нея.

Що се отнася до пътуващите, от МОН отговарят, че всички пътници в училищните автобуси носят маски. Задача на придружаващите учители е да следят маските да се носят правилно.

Ако директорът не може да осигури за тестването свои служители, медиатори или доброволци – родители, активисти на БЧК или други, занятията продължават да се провеждат онлайн, уточняват още от министерството на образованието.

Тестването на учениците два пъти в седмицата е задължително условие за провеждането на присъствен учебен процес. Родителите имат избор – или са съгласни децата им да бъдат тествани и да учат присъствено, или учениците остават вкъщи и учат от разстояние в електронна среда синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите на училището.

По информация на директори семейства на децата от уязвимите групи не позволяват на учителите да ги тестват. Школските шефове се опасяват, че при положителен тест семействата ще обвинят учителите и институцията в умишлено заразяване на тяхното дете. В отговор от МОН заявяват, че опасението за необосновани обвинения към учителите не може да бъде причина децата да не бъдат тествани. Родители, които не са съгласни, могат да ги оставят вкъщи до спадане на общата заболеваемост под 250 на 100 000 души.

Връщането на учениците от 1 до 4 в клас при задължително тестване два пъти в седмицата е първа стъпка към връщането в клас на всички ученици при същите условия.