Закупените преносими компютри могат да се разменят между училищата, където има необходимост, се казва в заповедта на образователния министър Красимир Вълчев. За Пловдив те са 710

Пълнолетните ученици и родителите на непълнолетните ще подписват декларация, че ще използват само за нуждите на обучението дадените от училището преносими компютри.  Заповедта на министъра на образованието Красимир Вълчев се отнася относно закупуването на лаптопи и таблети за нуждите на учителите и учениците в училищата, в които има недостиг.

Припомняме, че МОН отпусна 14 млн. лева за закупуването на 16 000 преносими компютъра за училищата в страната, които да се използват и в случай на превключване на обучение в електронна среда от разстояние.

За Пловдивска област най-голяма е сумата, предназначена за училищата в Пловдив  – 617 704 лева, а общият брой на лаптопите и таблетите е 710. За Асеновград  те са 108. 57 са преносимите компютри за учениците и учителите в община Първомай, 98 – за община Карлово, 53 – за Раковски, за „Марица“ – 52, 41 – за „Родопи“. 33 ще получи община Стамболийски, Садово – 32. Лаптопите и таблетите за Брезово и Перущица са по 11, за Калояново и Лъки – по 15, Куклен – 11, Лъки – 3, Съединение – 10, Хисар – 22.

Като мярка, която гарантира употребата им единствено за нуждите на образователния процес, директорите могат да правят технологични настройки на компютрите, ограничаващи възможностите за използване на техниката не по предназначение.

При присъствен образователен процес закупените преносими компютри ще се използват от учителите за технологично осигуряване на учебния процес; а от учениците – за електронно обучение и обезпечаване на достъпа до електронни ресурси.

В случаите, когато присъствените часове са преустановени поради извънредни обстоятелства, закупените преносими компютри се използват за обезпечаване на учебния процес от разстояние. Директорите ги разпределят на педагозите и децата, които не разполагат с необходимата техника и по негово нареждане ги връщат в края на учебния срок или година. Могат да ги предоставят временно и на други училища срещу приемо-предавателен протокол.

Началниците на регионалните управления на образованието са натоварени да създават организация за взаимен обмен на закупените преносими компютри между училищата, така че те да се използват там, където в момента има необходимост, поради провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.