ЕГ „Иван Вазов“ бе удостоена с Европейския Знак за качество eTwinning School Label 2023-2024

Какво е общото между грамотността за климатичните проблеми, борбите за равнопоставеност в различни точки от земното кълбо и техните лидери? Общото е Европейският Знак за качество, присъден и на двата eTwinning проекта, изработени от ученици от ЕГ “Иван Вазов” през миналата учебна година. Те са 30-то и 31-во отличие за eTwinning проекти на национално и европейско ниво в гимназията от 2007 година насам.

“Climate literate” обхваща различни проучвания, направени от участниците: на климатичните промени и произтичащите от това катаклизми, на подпочвените води в партньорските страни. Наред с презентациите, които представят резултатите от проучванията, всички партньори последователно създадоха история на английски език за приключенията на полярно мече, в която съумяха да вплетат почти всички аспекти на климатичните промени. Десет агенции на съответните държави наградиха 20-те участници в проекта с национален знак за качество“, разказва преподавателят по английски език от ЕГ „Иван Вазов“ Мая Кюлевчиева.

Проектът дава знания на учениците не само за климатичните промени, но подобряват езиковите си знания и дигитални умения, работейки с инструменти като Canva, Pixton, Google sites, Google slides, Thinglink, Educaplay.

Вторият награден проект “Fair New Future“ внася ново познание на тогавашните осмокласници за различни борби за равноправие и против дискриминацията, за техните лидери и живота им. Имената Нелсън Мандела, Роза Паркс, Махатма Ганди, Мириам Макеба, Малала Юсафзаи, Мартин Лутър Кинг, Елинор Рузвелт вече “говорят” и предизвикват представа за времето, през което са живели, за дейността им. Обединяващо звено с настоящето става песента на Лени Кравиц “Here to love”. Не са подминати и дигиталните инструменти. Учениците вече знаят как се създава облак от думи с Mentimeter, как се споделя мнение в Tricider, как може да се разходи човек в галерия, създадена с ARTsteps. Имат възможност да създават инфографики в платформата Canva, все съвременни инструменти за комуникация и сътрудничество, приложими не само в проектната дейност, но и в работата по различните учебни дисциплини. Интересна част от проекта е създаването на “невъзможни интервюта” с активистите.

„И тази година учениците се трудиха над нови eTwinning проекти. “Celebrating diversity in Europe” накара 8-класници да осмислят множество от причините за миграцията на хората вътре или извън родните страни. На базата на интервюта с близки или приятели те създадоха истории на английски език, които по-късно, заедно с тези на партньорите от Испания и Полша, влязоха в сборник, илюстриран отново от самите участници. Проектът разшири техните знания за семействата и роднините чрез създаването на родословно дърво. Вярваме, че участието на родителите и чрез разказаните истории, е допринесло за укрепването на семейните взаимоотношения и разбирателство“, добавя Кюлевчиева.

Деветокласниците работили по проект “PressPl@y.Gamers4English” в сътрудничество с партньори от Полша, Гърция, Италия. Основната цел е създаване на образователни игри в помощ на изучаването на английски език. Децата работели в международни и в национални екипи.