DSCF0497

851 родители се регистрираха в първия ден от работата на новата електронна система за прием на първокласници в Пловдив, въпреки че датата на въвеждане на заявленията за кандидатстване не оказва никакво влияние на класирането на децата.

От вчера на адрес priem.plovdiv.bg родителите на децата, подлежащи на прием в 1. клас, имат достъп до новата електронна система.

Общият брой на подадените през вчерашния ден заявления е 882, като част от тях са въведени от училищните екипи, тъй като има и подадени при тях заявления на хартиен носител.

Към поддържащия екип на системата в писмен вид бяха зададени само 15 въпроса, което показва, че тя е лесна за работа и не затруднява родителите.

По предварителни анализи броят на децата, които следва да постъпят в 1. клас през настоящата година е около 3500. Данните показват, че вече 25% от децата са регистрирани още първия ден. Родители споделиха, че отдавна са направили избора си и са подредили най-предпочитаните училища, така че нямало пречка веднага да се регистрират. Опасенията обаче са, че в най-желаните школа местата няма да достигнат. Още повече, че не са малко родителите, които са сменили от миналата година адресните регистрации, за да съберат повече точки по критерия за местоживеене. Тази практика съвсем не е нова, но сега ще се окаже решаваща при централизирания прием.

На страницата на системата има подробна информация за всяко от общинските училища в града, за всички важни дати, свързани с класиранията, подробно ръководство за родителите, както и видеоклип с пример за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в първо класиране онлайн е 31 май. За родителите без достъп до интернет срокът за подаване на заявление на хартиен носител е 30 май – в училището, което им е първо желание. Първото класиране ще излезе на 2 юни.