Сроковете за комплектите на 3 и 4 клас ще бъдат обявени след приключване на процедурите за оценка и одобрение на проектите

23 февруари е крайният срок, в който директорите трябва да заявят по учебниците на кои издателства ще работят учителите им с бъдещите първокласници. До тази дата трябва да се изберат и учебните тетрадки по всички предмети за 2 и 4 клас, а ако има нови ученици – съответният брой за 5 и 6. Сроковете за комплектите за 3 и 4 клас ще бъдат утвърдени след приключване на процедурите за оценка и одобряване на проектите. Това ще стане вероятно през втората половина на март.

За учебната 2018-2019 година трябва да бъдат закупени също познавателни книжки за децата от трета и четвърта подготвителна група, както и учебници за 7 клас. Заявките се подават след избор на педагозите, съгласуван с обществените съвети. Училищата и детските градини сключват договор за доставка с издателствата до 16 март на база на изготвените заявки. До 26 март се изпраща информация до Регионалното управление на образованието, а крайният срок за доставка е 28 август. Учебниците са безплатни за децата, средствата се осигуряват от МОН.

Идната учебна година ще е втора на ползване на учебниците за 2 и 6 клас.