Свободните места ще бъдат публикувани в електронната система до 27 април, става ясно от утвърдения График за прием за учебната 2020/2021 година

В срок до 1 юни родителите на децата, които предстои да постъпят в 1 клас, трябва да подадат заявления за прием. Това стана ясно от утвърденият График на дейностите за 2020година, публикуван на http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в 1 клас.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, родителите могат да подадат на хартиен носител своите заявления за кандидатстване до 29 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при онлайн подаването родителите имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията). Това дава възможност за по-лесна промяна на желанията.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление. Системата няма да позволи въвеждане на второ за едно и също дете.

Първото класиране ще бъде проведено на 3 юни. Свободните места за него ще бъдат публикувани от училищата в електронната система до 27 април. След тази дата започва подаването на заявления за участие. Внеслите по-рано молби не ползват никакво предимство.

Предвидени са още две класирания – второто ще бъде проведено на 17 юни, а третото – на 30 юни. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След трети тур семействата на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.