5dbe5f3fd00b70f104c1b290926a410c

 

Багажът на външните лица, които искат да влязат в училищната сграда, да се проверява с детектор, ако има такъв, да не се допускат посетители, без да е потвърдено с кого ще се срещат, дори това да са изпълнители по ремонтни дейности. Това само част от мерките, които училищните директори следва да въведат с цел опазване живота и здравето на деца и служители. Депешата от 20 януари на министъра на образованието Тодор Танев вчера бе сведена дознанието на школските шефове от областта. Те следва да засилят контрола на входа и да настояват охраната да прави периодичен обход на сградата с цел проверка на вентилационните и асансьорните шахти.

Инструкцията е бодигардовете да бъдат по-бдителни и да не приемат неадресирани и съмнителни пратки, торби и пакети, както и да не допускат безцелно движение на външни хора на територията на училището. Проверка на аварийните изходи на сградите, разчистване на коридорите и общите помещения от излишни материали включва още министерската заповед.

Препоръката към директорите и да извършат проверка на състоянието на осветлението, пожароизвестителните и системите за видеонаблюдение, да направят инструктаж за действие в извънредни ситуации на екипа и учениците и да набележат вариантите за евакуация. В писмото на Танев се обръща внимание върху осигуряване безопасността при организиране дейността в детските градини, детските лагери, масовите празненства, както и провеждането на матурите и НВО.

Нали ни забраниха да събираме пари за охрана, а сега получаваме инструкции да я усилим. Ако училищните настоятелства не бяха осигурили средства, как щяхме да се справим, при положение, че в бюджетите пари за тази дейност не са заложени, питат директори. Има училища с малко ученици, които не могат да си позволят да плащат и в ролята на бодигард влиза чистачката. Такъв е случаят с ОУ “Пенчо Славейков” в Белащица. Директорката Румяна Василева се надява да не се случват сериозни инциденти.