МОН и икономическото министерство стартират разговори с инвеститори за нуждата от квалифицирани кадри

По-строг контрол върху квалификациите на педагогическите специалисти предвижда МОН. Целта е да се прекратят практики за фиктивно провеждане на квалификации, да се повиши качеството на обученията и те да са ориентирани към истинските нужди на учителите. Това стана ясно от отговорите на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков на актуални въпроси, отправени от членове на Парламентарната комисия по образование.

Той поясни, че ще бъдат направени промени в предлаганите обучения, като предстои и актуализация на регистъра за тях, така че педагозите да бъдат насочвани към полезни  квалификации и ерудирани обучители. Това се отнася не само до преподавателите в училищата, но и за педагогическите специалисти в детските градини и вузовете, които обучават такива.

Друга от темите, дискутирана в комисията, бе тази за професионалното образование.

По Плана за възстановяване и устойчивост се предвиждат средства за развитието на професионалното образование. Усилено се работи и по подготовката на финансирането на 24 професионални гимназии – хъбове, които ще подпомагат развитието на обучението и на регионалния бизнес. Министър Денков обърна внимание и на появата на нездрава конкуренция между професионални гимназии, които привличат ученици с атрактивни като наименования специалности.

„Ще се опитаме да променим това и акцентът да бъде върху съдържанието и възможностите за реализация. Трябва да направим така, че да има съответствие на предлаганите специалности и класификатора на професиите. За съжаление, пандемията възпрепятства развитието на дуалното обучение. Вече се срещнахме с работодателите и директорите на професионални гимназии, за да обсъдим текущите проблеми. Диалогът ще продължи“, заяви министър Денков. Съвместно с министерствата на икономиката и на иновациите е започнал разговор с инвеститори, които са силно заинтересовани от равнището на образование в страната.

Парламентарната комисия по образование и наука обсъди и прие на първо четене внесения от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който в системата се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност.