Документите на организациите и издателствата, участващи в процедурата по оценяване и одобряване на проектите за учебници по религия, бяха отворени вчера на открито заседание в Националния център по информация и документация на МОН. Внесените проекти са за учебници по предмета „Религия“ в неговите три разновидности: християнство-православие, ислям и неконфесионално обучение.

Най-много издания бяха предложени за Религия – християнство-православие. Свои проекти за учебници от 1 до 5 клас представи Българската православна църква. Св. Синод беше представляван на заседанието от Ловчанския митрополит Гавриил. В 1 клас, когато най-малките учат и затвърждават буквите от азбуката, се разяснява, че Божието име е свято, затова е важно да знаят какво означава и как да го изписват правилно – с две букви Ии! Иисус=Спасител. Издателство „Двери“ кандидатства с учебник за 3 клас. Издателство „Просвета“ е подготвило комплект от учебници за началния етап – от 1 до 4 клас – в книжен и в електронен вариант. Издателство „Витезда“ също представи проект за учебници от 1 до 4 клас, но предстои вносителите да доокомплектоват необходимите им документи, за да бъдат допуснати до процедурата за оценяване.

Главно мюфтийство на мюсюлманите предложи за одобрение от МОН учебници от 1 до 5 клас за предмета Религия – ислям.

Фондация „Библейска лига – България“ е единствената организация, която представи проект за учебници по Религия – неконфесионално обучение от 1 до 3 клас.

Целта на откритото заседание беше да се провери изрядността на документите, за да започне процедурата по оценка на проектите.

За първи път в МОН стартира процедура по оценяване и одобряване на учебници по религия. Досега учителите ползваха учебни помагала по предмета. Новите учебници ще са в системата от учебната 2020/2021 година. Религия ще се учи във факултативните или в задължително избираемите часове. Право да преподават имат богослови с педагогическа правоспособност, начални учители, историци и философи с допълнителна едногодишна квалификация за учител по религия. По данни на Регионалното управление на образованието към момента предметът се преподава в 32 училища от Пловдивска област.