Онлайн кандидатстването за практики в държавната администрация е до 3 май и изисква решаване на 40-минутен тест

Започна подаването на документи за студентски стажове в държавната администрация. На Портала за студентски стажове са обявени свободните позиции, част от централизираната кампания за летните практики през 2020 година.

Онлайн кандидатстването  чрез портала е в срок до 3 май. Необходима е регистрация и решаване на тест, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути. Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучава. Той има право да избере до 5 позиции.

Насрочването на интервютата на избраните кандидати се извършва съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента. Всеки, на когото е насрочено събеседване, ще получи известие на имейла си.

Първото класиране е 3 юни. Класираните на първо място потвърждават стажа си онлайн в срок до 17 юни. Второто класиране е на 18 юни.

Стажовете могат да бъдат от 10 до 45 работни дни като периодът и продължителността се определят от координаторите от съответните административни структури.