Научни лаборатории ще развиват изследователска дейност, оранжерии и учебен корпус са заложени в инвестиционния проект

Център по растителна системна биология и биотехнология започва да се строи на територията на ЖР „Тракия”. Идейният инвестиционен проект вече е представен на главния архитект на Пловдив във връзка с искането за учредяване правото на строеж, което ще се гледа на предстоящата сесия на Общинския съвет на 29 ноември.

Проектът получава съфинансиране от 15 млн. евро по програма „Хоризонт 2020”. Още 15 млн. евро предоставя Министерството на образованието и науката, а общината Пловдив дава терена за строеж на сградата.  Целта е построяване на научни лаборатории със специализирани помещения, учебен комплекс, административен корпус и оранжерии за развиване на изследователска дейност, както и закупуването на апаратура.

В центъра ще работят 10 изследователски отдела, които ще развиват дейности в областта на растителната клетъчна биотехнология и бионформатиката. Ще бъдат назначени 50 млади специалисти, които ще се занимават с разработване на подобрени сортове зеленчукови култури, фармацевтични приложения в помощ на създаването на нови продукти за българския и европейския пазар. Основен фокус на проекта е позиционирането на Центъра като водеща научна организация в България и Югоизточна Европа чрез интегрирането на съвременните знания в областта на генетиката и биоинформатиката, разработването на ценни растителни продукти с потенциално приложение в медицината, фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.

Проектът PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два немски института – Институт по молекулярна биология и Институт по зеленчукови култури „Марица”, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски университет и Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк”. Амбициите са проекта са да бъде свързващо звено между научните звена и компаниите от сферата на биологията, развитието на растенията, физиологията на стреса, растениевъдството и биоинформатиката.