Дългоочакваният ремонт за прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Елин Пелин” ще започне до седмици.

Община Пловдив приключи обществените поръчки за избор на изпълнител на три училища. Общата стойност на трите проекта е над 15 млн. лева, като основната част от финансирането е по проект „Модернизация на образователна среда” през Плана за възстановяване и устойчивост. Общината подаде 9 проектни предложения, от които бяха одобрени 4. Останалите 5 са класирани като резерви, като при наличие на допълнителен финансов ресурс ще могат да бъдат реализирани.

За реконструкцията на ОУ „Елин Пелин“ има готов и одобрен технически проект. Избраната фирма е „Бау Систем” на арх. Тодор Абаджиев, която е предложила 4,44 млн. лева.

Най-голямата сума е за реконструкцията на СУ „Пейо Яворов”, която ще бъде извършена от „Марибор Строй” от Неделино. Офертата на фирмата е 6,1 млн. лева. Третият ремонт на ОУ „Екзарх Антим I” e за 4,56 млн. лева, като изпълнител е асеновградската фирма „Запрянови – 03”. Все още тече срокът за обжалване за трите поръчки.

Четвъртият одобрен проект е за НУ „Климент Охридски”, като там оферти се приемат до 26 септември. Индикативният бюджет е  3,12 млн. лева. Последните три процедури са на инженеринг.

Общата стойност на проектните предложения е 19 560 972, 80 лв., от които 15 960 599,60 лв. са безвъзмездни средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Общинският съвет гласува средства за съфинансирането на проектите, включително за ОУ „Тодор Каблешков“.

По проектите са предвидени мерки за подобряване на енергийната ефективност, разширяване на сградите, ремонтни дейности за цялостна модернизация, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, както и закупуване на съвременно оборудване и обзавеждане.